మేనక విశ్వామిత్రుల కుమార్తె శకుంతలను పెంచిన తండ్రిగా కణ్వ మహర్షి ప్రసిద్ధుడు. కణ్వస అనే గోత్రీకులకు మూలపురుషు డితడు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కణ్వుడు&oldid=2181023" నుండి వెలికితీశారు