అన్నాతమ్ముల కథ
(1975 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ నరేంద్ర ఇంటర్నేషనల్
భాష తెలుగు