అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల అధ్యక్షులు

వైట్ హౌస్, (శ్వేత సౌధం), అమెరికా అధ్యక్షుని అధికార నివాసం, ప్రభుత్వ నిర్వాహన కేంద్రము

అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ప్రభుత్వానికి అధిపతి. కార్యనిర్వహణ శాఖ అధినేతగా, ఫెడరల్ ప్రభుత్వాధినేతగా గల అధ్యక్ష పదవి అమెరికాలో అత్యున్నతమైన పదవి. అమెరికా అధ్యక్షుడు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలోని సైనిక బలగాలకు కమాండర్ ఇన్ ఛీఫ్ గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ అధ్యక్షుని ఎంపిక పరోక్షంగా నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఒకసారి జరుగుతుంది. ఈ ఎన్నిక అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలోని హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ యొక్క ఎలక్ట్రోరల్ కాలేజి బట్టి జరుగుతుంది. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల రాజ్యాంగం లోని 22 వ అధికరణం ప్రకారం 1951 నుండి ఒక వ్యక్తి రెండుసార్ల కంటే ఎక్కువ సార్లు అధ్యక్ష పీఠాన్ని అలంకరించరాదు.[1] ఒకవేళ అధ్యక్షుని మరణంగానీ, రాజీనామా గానీ లేదా తొలగింపు గానీ జరిగినపుడు ఉపాధ్యక్షుడు అధ్యక్షునిగా వ్యవహరిస్తారు. అమెరికా అధ్యక్షునికి 35 సంవత్సరములు కనీస వయస్సుగా నిర్ణయించబడింది. అధ్యక్షునిగా పోటీ చేసిన వ్యక్తి అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో కనీసం 14 సంవత్సరాలు నివాసితుడై ఉండాలి. అతడు అమెరికాలో జన్మించినవాడై ఉండాలి.

ఈ క్రింది పట్టిక అమెరికా రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎన్నుకోబడ్డ అధ్యక్షులను 1789 మారి 4 వ తేదీ నుండి తెలియజేస్తుంది. ఈ రాటిఫికేషన్ కంటే ముందు ఉన్న అధ్యక్షులను[2] ఈ జాబితాలో చేర్చలేదు. ఈ జాబితా అమెరికా రాజ్యాంగంలోని 22 వ అధికరణం ప్రకారం ఆపద్ధర్మ అధ్యక్షుల గూర్చి వివరించదు.

అధ్యక్షుల జాబితాసవరించు

పార్టీలు

      No party       Federalist       Democratic-Republican       Democratic       Whig       Republican

No.
[n 1]
President Took office Left office Party Term
[n 1]
Previous office Vice President
1   జార్జి వాషింగ్టన్
(1732–1799)
[3][4][5]
1789 ఏప్రిల్ 30 1797 మార్చి 4 Independent[6] 1
(1789)
Commander-in-Chief of the Continental Army
(1775–1783)
  John Adams
2
(1792)
2   John Adams
(1735–1826)
[7][8][9]
1797 మార్చి 4 1801 మార్చి 4
[n 2]
Federalist 3
(1796)
Vice President Thomas Jefferson
3   Thomas Jefferson
(1743–1826)
[10][11][12]
1801 మార్చి 4 1809 మార్చి 4 Democratic-
Republican
4
(1800)
Vice President Aaron Burr
1801 మార్చి 41805 మార్చి 4
5
(1804)
George Clinton[n 3]
1805 మార్చి 41812 ఏప్రిల్ 20
4   James Madison
(1751–1836)
[13][14][15]
1809 మార్చి 4 1817 మార్చి 4 Democratic-
Republican
6
(1808)
Secretary of State
(1801–1809)
 
Vacant[n 4]
1812 ఏప్రిల్ 201813 మార్చి 4
7
(1812)
Elbridge Gerry[n 3]
1813 మార్చి 41814 నవంబరు 23
Vacant[n 4]
1814 నవంబరు 231817 మార్చి 4
5   James Monroe
(1758–1831)
[16][17][18]
1817 మార్చి 4 1825 మార్చి 4 Democratic-
Republican
8
(1816)
Secretary of State
(1811–1817)
Daniel D. Tompkins
9
(1820)
6   John Quincy Adams
(1767–1848)
[19][20][21]
1825 మార్చి 4 1829 మార్చి 4
[n 2]
Democratic-
Republican
10
(1824)
Secretary of State
(1817–1825)
John C. Calhoun[n 5]
1825 మార్చి 41832 డిసెంబరు 28
7   Andrew Jackson
(1767–1845)
[22][23][24]
1829 మార్చి 4 1837 మార్చి 4 Democratic 11
(1828)
U.S. Senator from Tennessee
(1823–1825)
 
Vacant[n 4]
1832 డిసెంబరు 281833 మార్చి 4
12
(1832)
Martin Van Buren
1833 మార్చి 41837 మార్చి 4
8   Martin Van Buren
(1782–1862)
[25][26][27]
1837 మార్చి 4 1841 మార్చి 4
[n 2]
Democratic 13
(1836)
Vice President Richard Mentor Johnson
9   William Henry Harrison
(1773–1841)
[28][29][30]
1841 మార్చి 4 1841 ఏప్రిల్ 4
[n 3]
Whig 14
(1840)
Minister to Colombia
(1828–1829)
John Tyler
10
[n 6]
  John Tyler
(1790–1862)
[31][32][33]
1841 ఏప్రిల్ 4 1845 మార్చి 4 Whig
1841 ఏప్రిల్ 41841 సెప్టెంబరు 13
Vice President Vacant[n 4]
Independent[n 7]
1841 సెప్టెంబరు 131845 మార్చి 4
11   James K. Polk
(1795–1849)
[34][35][36]
1845 మార్చి 4 1849 మార్చి 4 Democratic 15
(1844)
Governor of Tennessee
(1839–1841)
George M. Dallas
12   Zachary Taylor
(1784–1850)
[37][38][39]
1849 మార్చి 4 1850 జూలై 9
[n 3]
Whig 16
(1848)
U.S. Army Major general from the 1st Infantry Regiment
(1846–1849)
Millard Fillmore
13   Millard Fillmore
(1800–1874)
[40][41][42]
1850 జూలై 9 1853 మార్చి 4
[n 8]
Whig Vice President Vacant[n 4]
14   Franklin Pierce
(1804–1869)
[43][44][45]
1853 మార్చి 4 1857 మార్చి 4 Democratic 17
(1852)
U.S. Army Brigadier general from the 9th Infantry Regiment
(1847-1848)
William R. King[n 3]
1853 మార్చి 41853 ఏప్రిల్ 18
Vacant[n 4]
1853 ఏప్రిల్ 181857 మార్చి 4
15   జేమ్స్ బుకానన్
(1791–1868)
[46][47][48]
1857 మార్చి 4 1861 మార్చి 4 Democratic 18
(1856)
Minister to the United Kingdom
(1853–1856)
John C. Breckinridge
16   అబ్రహం లింకన్
(1809–1865)
[49][50][51]
1861 మార్చి 4 1865 ఏప్రిల్ 15
[n 9]
Republican 19
(1860)
U.S. Representative from Illinois
(1847–1849)
Hannibal Hamlin
1861 మార్చి 41865 మార్చి 4
Republican
National Union[n 10]
20
(1864)
Andrew Johnson
1865 మార్చి 41865 ఏప్రిల్ 15
17   Andrew Johnson
(1808–1875)
[52][53][54]
1865 ఏప్రిల్ 15 1869 మార్చి 4 Democratic
National Union[n 10]
Independent[n 11]
Vice President Vacant
[n 4]
18   Ulysses S. Grant
(1822–1885)
[55][56][57]
1869 మార్చి 4 1877 మార్చి 4 Republican 21
(1868)
Commanding General of the U.S. Army
(1864–1869)
Schuyler Colfax
1869 మార్చి 41873 మార్చి 4
22
(1872)
Henry Wilson[n 3]
1873 మార్చి 41875 నవంబరు 22
Vacant[n 4]
1875 నవంబరు 221877 మార్చి 4
19   Rutherford B. Hayes
(1822–1893)
[58][59][60]
1877 మార్చి 4 1881 మార్చి 4 Republican 23
(1876)
Governor of Ohio
(1868–1872, 1876–1877)
William A. Wheeler
20   James A. Garfield
(1831–1881)
[61][62][63]
1881 మార్చి 4 1881 సెప్టెంబరు 19
[n 9]
Republican 24
(1880)
U.S. Representative from Ohio
(1863–1881)
Chester A. Arthur
21   Chester A. Arthur
(1829–1886)
[64][65][66]
1881 సెప్టెంబరు 19 1885 మార్చి 4 Republican Vice President Vacant[n 4]
22   Grover Cleveland
(1837–1908)
[67][68]
1885 మార్చి 4 1889 మార్చి 4
[n 2]
Democratic 25
(1884)
Governor of New York
(1883–1885)
Thomas A. Hendricks[n 3]
1885 మార్చి 41885 నవంబరు 25
Vacant[n 4]
1885 నవంబరు 251889 మార్చి 4
23   Benjamin Harrison
(1833–1901)
[69][70][71]
1889 మార్చి 4 1893 మార్చి 4 Republican 26
(1888)
U.S. Senator from Indiana
(1881–1887)
Levi P. Morton
24   Grover Cleveland
(1837–1908)
[67][68]
1893 మార్చి 4 1897 మార్చి 4 Democratic 27
(1892)
President
(1885–1889)
Adlai Stevenson I
25   William McKinley
(1843–1901)
[72][73][74]
1897 మార్చి 4 1901 సెప్టెంబరు 14
[n 9]
Republican 28
(1896)
Governor of Ohio
(1892–1896)
Garret Hobart[n 3]
1897 మార్చి 41899 నవంబరు 21
Vacant[n 4]
1899 నవంబరు 211901 మార్చి 4
29
(1900)
Theodore Roosevelt
1901 మార్చి 41901 సెప్టెంబరు 14
26   థియోడర్ రూజ్‌వెల్ట్
(1858–1919)
[75][76][77]
1901 సెప్టెంబరు 14 1909 మార్చి 4
[n 8]
Republican Vice President Vacant[n 4]
1901 సెప్టెంబరు 141905 మార్చి 4
30
(1904)
Charles W. Fairbanks
1905 మార్చి 41909 మార్చి 4
27   William Howard Taft
(1857–1930)
[78][79][80]
1909 మార్చి 4 1913 మార్చి 4
[n 2]
Republican 31
(1908)
Secretary of War
(1904–1908)
James S. Sherman[n 3]
1909 మార్చి 41912 అక్టోబరు 30
Vacant[n 4]
1912 అక్టోబరు 301913 మార్చి 4
28   Woodrow Wilson
(1856–1924)
[81][82][83]
1913 మార్చి 4 1921 మార్చి 4 Democratic 32
(1912)
Governor of New Jersey
(1911–1913)
Thomas R. Marshall
33
(1916)
29   Warren G. Harding
(1865–1923)
[84][85][86]
1921 మార్చి 4 1923 ఆగస్టు 2
[n 3]
Republican 34
(1920)
U.S. Senator from Ohio
(1915–1921)
Calvin Coolidge
30   Calvin Coolidge
(1872–1933)
[87][88][89]
1923 ఆగస్టు 2 1929 మార్చి 4 Republican Vice President Vacant[n 4]
1923 ఆగస్టు 21925 మార్చి 4
35
(1924)
Charles G. Dawes
1925 మార్చి 41929 మార్చి 4
31   Herbert Hoover
(1874–1964)
[90][91][92]
1929 మార్చి 4 1933 మార్చి 4
[n 2]
Republican 36
(1928)
Secretary of Commerce
(1921–1928)
Charles Curtis
32   ఫ్రాంక్లిన్ డి. రూజ్‌వెల్ట్
(1882–1945)
[93][94][95]
మార్చి 4, 1933 (1933-03-04) ఏప్రిల్ 12, 1945 (1945-04-12)
[n 3]
Democratic 37
(1932)
[n 12]
Governor of New York
(1929–1932)
John Nance Garner
1933 మార్చి 41941 జనవరి 20
38
(1936)
39
(1940)
Henry A. Wallace
1941 జనవరి 201945 జనవరి 20
40
(1944)
Harry S. Truman
1945 జనవరి 201945 ఏప్రిల్ 12
33   Harry S. Truman
(1884–1972)
[96][97][98]
1945 ఏప్రిల్ 12 1953 జనవరి 20 Democratic Vice President Vacant[n 4]
1945 ఏప్రిల్ 121949 జనవరి 20
41
(1948)
Alben W. Barkley
1949 జనవరి 201953 జనవరి 20
34   Dwight D. Eisenhower
(1890–1969)
[99][100][101]
1953 జనవరి 20 1961 జనవరి 20
[n 13]
Republican 42
(1952)
Supreme Allied Commander Europe
(1949–1952)
Richard Nixon
43
(1956)
35   జాన్ ఎఫ్ కెనడి
(1917–1963)
[102][103][104]
1961 జనవరి 20 1963 నవంబరు 22
[n 9]
Democratic 44
(1960)
U.S. Senator from Massachusetts
(1953–1960)
Lyndon B. Johnson
36   Lyndon B. Johnson
(1908–1973)
[105][106]
1963 నవంబరు 22 1969 జనవరి 20 Democratic Vice President Vacant[n 4]
1963 నవంబరు 221965 జనవరి 20
45
(1964)
Hubert Humphrey
1965 జనవరి 201969 జనవరి 20
37   Richard Nixon
(1913–1994)
[107][108][109]
1969 జనవరి 20 1974 ఆగస్టు 9
[n 5]
Republican 46
(1968)
Vice President
(1953–1961)
Spiro Agnew[n 5]
1969 జనవరి 201973 అక్టోబరు 10
47
(1972)
 
Vacant[n 4]
1973 అక్టోబరు 101973 డిసెంబరు 6
Gerald Ford
1973 డిసెంబరు 61974 ఆగస్టు 9
38   Gerald Ford
(1913–2006)
[110][111][112]
1974 ఆగస్టు 9 1977 జనవరి 20 Republican Vice President Vacant[n 4]
1974 ఆగస్టు 91974 డిసెంబరు 19
Nelson Rockefeller
1974 డిసెంబరు 191977 జనవరి 20
39   Jimmy Carter
(born 1924)
[113][114][115]
1977 జనవరి 20 1981 జనవరి 20
[n 2]
Democratic 48
(1976)
Governor of Georgia
(1971–1975)
Walter Mondale
40   రోనాల్డ్ రీగన్
(1911–2004)
[116][117][118]
1981 జనవరి 20 1989 జనవరి 20 Republican 49
(1980)
Governor of California
(1967–1975)
George H. W. Bush
50
(1984)
41   George H. W. Bush
(born 1924)
[119][120][121]
1989 జనవరి 20 1993 జనవరి 20
[n 2]
Republican 51
(1988)
Vice President Dan Quayle
42   బిల్ క్లింటన్
(born 1946)
[122][123][124]
1993 జనవరి 20 2001 జనవరి 20 Democratic 52
(1992)
Governor of Arkansas
(1979–1981, 1983–1992)
Al Gore
53
(1996)
43   జార్జ్ వాకర్ బుష్
(born 1946)
[125][126][127]
2001 జనవరి 20 2009 జనవరి 20 Republican 54
(2000)
Governor of Texas
(1995–2000)
Dick Cheney
55
(2004)
44   బరాక్ ఒబామా
(born 1961)
[128][129][130]
2009 జనవరి 20 Incumbent Democratic 56
(2008)
U.S. Senator from Illinois
(2005–2008)
Joe Biden
57
(2012)
45   డోనాల్డ్ జాన్ ట్రంప్
(జ. 1946)
Incumbent రిపబ్లికన్ 58
(2016)
Joe Biden

Living former presidentsసవరించు

As of మూస:Currentmonthname 2020, there are four living former presidents:

President Term of office Date of birth
Jimmy Carter 1977–1981 (1924-10-01) 1924 అక్టోబరు 1 (వయస్సు: 95  సంవత్సరాలు)
Bill Clinton 1993–2001 (1946-08-19) 1946 ఆగస్టు 19 (వయస్సు: 73  సంవత్సరాలు)
George W. Bush 2001–2009 (1946-07-06) 1946 జూలై 6 (వయస్సు: 73  సంవత్సరాలు)

The most recent death of a former president was that of Gerald Ford (1974–77) on December 26, 2006, aged 93.

See alsoసవరించు

Notesసవరించు

 1. 1.0 1.1 For the purposes of numbering, a presidency is defined as an uninterrupted period of time in office served by one person. For example, George Washington served two consecutive terms and is counted as the first president (not the first and second). Upon the resignation of 37th president Richard Nixon, Gerald Ford became the 38th president even though he simply served out the remainder of Nixon's second term and was never elected to the presidency in his own right. Grover Cleveland was both the 22nd president and the 24th president because his two terms were not consecutive. A period during which a vice-president temporarily becomes Acting President under the Twenty-fifth Amendment is not a presidency, because the president remains in office during such a period.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Unseated (lost re-election).
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 Died in office of natural causes.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 Prior to ratification of the Twenty-fifth Amendment to the United States Constitution in 1967, there was no mechanism by which a vacancy in the Vice Presidency could be filled. Richard Nixon was the first president to fill such a vacancy under the provisions of the Twenty-fifth Amendment when he appointed Gerald Ford. Ford later became the second president to fill a vice presidential vacancy when he appointed Nelson Rockefeller to succeed him.
 5. 5.0 5.1 5.2 Resigned.
 6. Being the first vice president to assume the presidency, Tyler set a precedent that a vice president who assumes the office of president becomes a fully functioning president who has his own presidency, as opposed to just a caretaker president. His political opponents attempted to refer to him as "Acting President", but he refused to allow that. The Twenty-fifth Amendment to the United States Constitution put Tyler's precedent into the Constitution.
 7. Former Democrat who ran for Vice President on Whig ticket. Clashed with Whig congressional leaders and was expelled from the Whig party in 1841.
 8. 8.0 8.1 Broke (took a break), as opposed to retired, and sought re-election later for a non-consecutive term.
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 Assassinated.
 10. 10.0 10.1 Abraham Lincoln and Andrew Johnson were, respectively, a Republican and a Democrat who ran on the National Union ticket in 1864.
 11. Andrew Johnson did not identify with the two main parties while president and tried and failed to build a party of loyalists under the National Union label. His failure to build a true National Union Party left Johnson without a party.
 12. This term was shortened by 43 days due to the Twentieth Amendment to the United States Constitution going into effect, moving inauguration day from March 4 to January 20.
 13. Dwight Eisenhower is the first president to have been legally prohibited by the Twenty-second Amendment to the United States Constitution from seeking a third term.

మూలాలుసవరించు

 1. "The Constitution: Amendments 11–27". U.S. National Archives & Records Administration. Retrieved October 1, 2008. Cite web requires |website= (help)
 2. "Excerpts from "Forgotten Presidents" – The Patriots Handbook, by George Grant". Harrold.org. Retrieved August 8, 2011. Cite web requires |website= (help)
 3. The White House (మార్చి 12, 2007). "Biography of George Washington". Whitehouse.gov. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 4. "George Washington – no Political Party – 1st President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 5. "George Washington (ఫిబ్రవరి 22, 1732 – డిసెంబరు 14, 1799)". American Presidents: Life Portraits. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 6. "George Washington's views on political parties in America | Washington Times Communities". Communities.washingtontimes.com. 2012-03-09. Retrieved 2013-01-02. Cite web requires |website= (help)
 7. "Biography of John Adams". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 8. "John Adams – Federalist Party – 2nd President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 9. "John Adams (అక్టోబరు 30, 1735 – జూలై 4, 1826)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 10. "Biography of Thomas Jefferson". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 11. "Thomas Jefferson – Democratic-Republican Party – 3rd President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 12. "Thomas Jefferson (ఏప్రిల్ 13, 1743 – జూలై 4, 1826)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 13. "Biography of James Madison". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 14. "James Madison – Democratic-Republican Party – 4th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 15. "James Madison (మార్చి 16, 1751 – జూన్ 28, 1836)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 16. "Biography of James Madison". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 17. "James Monroe – Democratic-Republican Party – 5th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 18. "James Monroe (ఏప్రిల్ 28, 1758 – జూలై 4, 1831)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 19. "Biography of John Quincy Adams". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 20. "John Quincy Adams – Federalist, Democratic-Republican, National Republican, WHIG Party – 6th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 21. "John Quincy Adams (జూలై 11, 1767 – ఫిబ్రవరి 23, 1848)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 22. "Biography of Andrew Jackson". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 23. "Andrew Jackson – Democratic-Republican Party – 7th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 24. "Andrew Jackson (మార్చి 15, 1767 – జూన్ 8, 1845)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 25. "Biography of Martin Van Buren". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 26. "Martin Van Buren – Democratic-Republican, Democratic, and Free Soil Party – 8th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 27. "Martin Van Buren (డిసెంబరు 5, 1782 – జూలై 24, 1862)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 28. "Biography of William Henry Harrison". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 29. "William Henry Harrison – WHIG Party – 9th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 30. "William Henry Harrison (ఫిబ్రవరి 9, 1773 – ఏప్రిల్ 4, 1841)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 31. "Biography of John Tyler". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 32. "John Tyler – No Party – 10th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 33. "John Tyler (మార్చి 29, 1790 – జనవరి 18, 1862)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 34. "Biography of James Polk". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 35. "James Polk – Democratic Party – 11th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 36. "James K. Polk (నవంబర్ 2, 1795 – జూన్ 15, 1849)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 37. "Biography of Zachary Tyler". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 38. "Zachary Taylor – WHIG Party – 12th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 39. "Zachary Taylor (నవంబర్ 24, 1784 – జూలై 9, 1850)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 40. "Biography of Millard Fillmore". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 41. "Millard Filmore – WHIG Party – 13th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 42. "Millard Fillmore (జనవరి 7, 1800 – మార్చి 8, 1874)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 43. "Biography of Franklin Pierce". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 44. "Franklin Pierce – Democratic Party – 14th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 45. "Franklin Pierce (నవంబర్ 23, 1804 – అక్టోబరు 8, 1869)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 46. "Biography of James Buchanan". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 47. "James Buchanan – Democratic Party – 15th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 48. "James Buchanan (ఏప్రిల్ 23, 1791 – జూన్ 1, 1868)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 49. "Biography of Abraham Lincoln". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 50. "Abraham Lincoln – Republic, National Union Party – 16th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 51. "Abraham Lincoln (ఫిబ్రవరి 12, 1809 – ఏప్రిల్ 15, 1865)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 52. "Biography of Andrew Johnson". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 53. "Andrew Johnson – National Union Party – 17th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 54. "Andrew Johnson (డిసెంబరు 29, 1808 – జూలై 31, 1875)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 55. "Biography of Ulysses S. Grant". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 56. "Ulysses S. Grant – National Union Party – 18th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 57. "Ulysses S. Grant (ఏప్రిల్ 27, 1822 – జూలై 23, 1885)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 58. "Biography of Rutherford B. Hayes". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 59. "Rutherford B. Hayes – Republican Party – 19th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 60. "Rutherford B. Hayes (అక్టోబరు 4, 1822 – జనవరి 17, 1893)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 61. "Biography of James Garfield". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 62. "James Garfield – Republican Party – 20th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 63. "James A. Garfield (నవంబర్ 19, 1831 – సెప్టెంబరు 19, 1881)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 64. "Biography of Chester Arthur". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 65. "Chester A. Arthur – Republican Party – 21st President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 66. "Chester A. Arthur (అక్టోబరు 5, 1829 – నవంబర్ 18, 1886)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 67. 67.0 67.1 "Grover Cleveland – Democratic Party – 22nd and 24th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 68. 68.0 68.1 "Grover Cleveland (మార్చి 18, 1837 – జూన్ 24, 1908)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 69. "Biography of Benjamin Harrison". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 70. "William Henry Harrison – Whig Party – 23rd President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 71. "Benjamin Harrison (ఆగష్టు 20, 1833 – మార్చి 13, 1901)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 72. "Biography of William McKinley". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 73. "William McKinley – Republican Party – 25th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 74. "William McKinley (జనవరి 29, 1843 – సెప్టెంబరు 14, 1901)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 75. "Biography of Theodore Roosevelt". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 76. "Theodore Roosevelt – Republican, Bull Moose Party – 26th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 77. "Theodore Roosevelt (అక్టోబరు 27, 1858 – జనవరి 6, 1919)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 78. "Biography of William Howard Taft". Whitehouse.gov. మార్చి 13, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 79. "William Howard Taft – Republican Party – 27th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 80. "William Howard Taft (సెప్టెంబరు 15, 1857 – మార్చి 8, 1930)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 81. "Biography of Woodrow Wilson". Whitehouse.gov. మార్చి 13, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 82. "Woodrow Wilson – Democratic Party – 28th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 83. "Woodrow Wilson (డిసెంబరు 28, 1856 – ఫిబ్రవరి 3, 1924)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 84. "Biography of Warren G. Harding". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 85. "Warren Harding – Republican Party – 29th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 86. "Warren G. Harding (నవంబర్ 2, 1865 – ఆగష్టు 2, 1923)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 87. "Biography of Calvin Coolidge". Whitehouse.gov. మార్చి 13, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 88. "Calvin Coolidge – Republican Party – 30th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 89. "Calvin Coolidge (జూలై 4, 1872 – జనవరి 5, 1933)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 90. "Biography of Herbert Hoover". Whitehouse.gov. మార్చి 13, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 91. "Herbert Hoover – Republican Party – 31st President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 92. "Herbert Hoover (ఆగష్టు 10, 1874 – అక్టోబరు 20, 1964)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 93. "Biography of Franklin D. Roosevelt". Whitehouse.gov. మార్చి 20, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 94. "Franklin D. Roosevelt – Democratic Party – 32nd President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 95. "Franklin D. Roosevelt (జనవరి 30, 1882 – ఏప్రిల్ 12, 1945)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 96. "Biography of Harry S Truman". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 97. "Harry S Truman – Democratic Party – 33rd President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 98. "Harry S Truman (May 8, 1884 – డిసెంబరు 26, 1972)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 99. "Biography of Dwight D. Eisenhower". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 100. "Dwight D. Eisenhower – Democratic Party – 34th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 101. "Dwight D. Eisenhower (అక్టోబరు 14, 1890 – మార్చి 28, 1969)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 102. "Biography of John F. Kennedy". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 103. "John F. Kennedy – Democratic Party – 35th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 104. "John F. Kennedy (May 29, 1917 – నవంబర్ 22, 1963)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 105. "Lyndon B. Johnson – Democratic Party – 36th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 106. "Lyndon B. Johnson (ఆగష్టు 27, 1908 – జనవరి 22, 1973)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 107. "Richard M. Nixon". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 108. "Richard Nixon – Republican Party – 37th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 109. "Richard M. Nixon (జనవరి 9, 1913 – ఏప్రిల్ 22, 1994)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 110. "Biography of Gerald R. Ford". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 111. "Gerald Ford – Republican Party – 38th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 112. "Gerald R. Ford (జూలై 14, 1913 – డిసెంబరు 26, 2006)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 113. "Biography of Jimmy Carter". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 114. "Jimmy Carter – Democratic Party – 39th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 115. "Jimmy Carter (అక్టోబరు 1, 1924 – )". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 116. "Biography of Ronald Reagan". Whitehouse.gov. జూన్ 25, 2008. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 117. "Ronald Reagan – Republican Party – 40th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 118. "Ronald Reagan (ఫిబ్రవరి 6, 1911 – జూన్ 5, 2004)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 119. "Biography of George Herbert Walker Bush". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 120. "George H. W. Bush – Republican Party – 41st President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 121. "George Bush (జూన్ 12, 1924 – 2018)". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 122. "Biography of William J. Clinton". Whitehouse.gov. మార్చి 12, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 123. "Bill Clinton – Democratic Party – 42nd President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 124. "Bill Clinton (ఆగష్టు 19, 1946 – )". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 125. "Biography of President George W. Bush". Whitehouse.gov. ఫిబ్రవరి 25, 2007. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 126. "George W. Bush – Republican Party – 43rd President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 127. "George W. Bush (జూలై 6, 1946 – )". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.
 128. "President Barack Obama". Whitehouse.gov. జనవరి 20, 2009. Retrieved జనవరి 20, 2009. Cite web requires |website= (help)
 129. "Barack Obama – Democratic Party – 44th President – American Presidents". History. Retrieved జనవరి 12, 2009. Cite web requires |website= (help)
 130. "Barack Obama (ఆగష్టు 4, 1961 – )". American Presidents: Life Portrait. C-SPAN. Retrieved జనవరి 12, 2009.

ఇతర లింకులుసవరించు

}}