అలోహం (Nonmetal) రసాయన శాస్త్రం ప్రకారం లోహాలు (Metals) కాని మూలకాలన్నింటికి కలిపి ఉపయోగిస్తారు. ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక ప్రకారం అన్ని మూలకాలను వాటి భౌతిక, రసాయన లక్షణాలను బట్టి లోహాలు, అలోహాలుగా విభజించారు.

సాధారణంగా అలోహాలుగా పరిగణించే మూలకాలు:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=అలోహం&oldid=2952097" నుండి వెలికితీశారు