ప్రధాన మెనూను తెరువు

ఈశ్వరప్రభుఅసలు పేరు దాసరి వెంకటేశ్వర్లు. నాస్తికుడు,హేతువాది. జూన్ 10, 1908 గుంటూరు జిల్లా, చుండూరు మండలం పెదగాదెలవర్రు లో జననం.11.10.1949న గజెట్ ద్వారా పేరు మార్చుకున్నాడు. 12వ ఏట మొక్కుతీర్చటం కోసం తల్లిదండ్రులు తిరుపతి తీసుకెళ్తే అక్కడి తంతులు చూసి తనకు ఆ వయసులోనే నాస్తిక భావాలకు బీజం పడిందంటారు. చందమామ పత్రిక సంపాదకవర్గ సభ్యుడిగా పనిచేశారు. గోరా నాస్తిక కేంద్రం స్థాపించకముందే ఈయన పెదపులివర్రు (భట్టిప్రోలు) లో తన తమ్ముడు దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం పెళ్ళి దండల మార్పిడితో తెలుగు మాటలతో సహపంక్తిబోజనాలతో జరిపించారు.

రచనలుసవరించు

  • బుద్ధుడు చారిత్రక పురుషుడా?
  • పంచాంగం హోల్ మొత్తం అబద్ధం
  • హేతుమానవ విజ్ఞాన గేయాలు
  • మతగ్రంధాల మాయాబజార్
  • పుష్కరాల పురాణాల బండారం