ఉద్యానవనం లేదా తోట (ఆంగ్ల భాష Garden) మొక్కలను సంరక్షించే సుందరమైన ప్రదేశము.

ఉద్యానవనం

రకాలుసవరించు

చిత్రమాలికసవరించు