ఎట్ చిహ్నం, @, మామూలుగా బిగ్గరగా చదువునప్పుడు "ఎట్" గా, సాధారణంగా ఎట్ సింబల్ లేదా కమర్షియల్ ఎట్ అని కూడా పిలవబడుతుంది, అతి తక్కువగా ఇతర పదముల యొక్క విస్తృత పరిధిగా వాస్తవానికి ఒక అకౌంటింగ్, కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్ సంక్షిప్తీకరణ "ఎట్ ఎ రేట్ ఆఫ్" (ఉదాహరణకు 7 విడ్జెట్లు @ రూ.2 = రూ.14).

@
ఎట్ సైన్
Punctuation
apostrophe ( ’ ' )
brackets ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩

)

colon ( : )
comma ( , ، 、 )
dash (

, –, —, ― )

ellipsis ( …, ..., . . . )
exclamation mark ( ! )
full stop / period ( . )
hyphen (

)

hyphen-minus ( - )
question mark ( ? )
quotation marks ( ‘ ’, “ ”, ' ', " " )
semicolon ( ; )
slash / stroke / solidus ( /,  ⁄  )
Word dividers
interpunct ( · )
space ( ) ( ) ( )
General typography
ampersand ( & )
asterisk ( * )
at sign ( @ )
backslash ( \ )
bullet ( )
caret ( ^ )
dagger ( †, ‡ )
degree ( ° )
ditto mark ( )
inverted exclamation mark ( ¡ )
inverted question mark ( ¿ )
number sign / pound / hash ( # )
numero sign ( )
obelus ( ÷ )
ordinal indicator ( º, ª )
percent, per mil ( %, ‰ )
plus and minus ( + − )
basis point (

)

pilcrow ( )
prime ( ′, ″, ‴ )
section sign ( § )
tilde ( ~ )
underscore / understrike ( _ )
vertical bar / broken bar / pipe ( ¦, | )
Intellectual property
copyright symbol ( © )
registered trademark ( ® )
service mark ( )
sound recording copyright ( )
trademark ( )
Currency
currency (generic) ( ¤ )
currency (specific)
( ฿ ¢ $ ƒ £ ¥ )
Uncommon typography
asterism (

)

hedera (

)

index / fist (

)

interrobang (

)

irony punctuation (

)

lozenge (

)

reference mark (

)

tie (

)

Related
diacritical marks
logic symbols
whitespace characters
non-English quotation style ( « », „ ”

)

In other scripts
Chinese punctuation
Hebrew punctuation
Japanese punctuation
Korean punctuation
  • Script error: No such module "Icon". Book
  • Script error: No such module "Icon". Category
  • Script error: No such module "Icon". Portal
ఎట్ సైన్ ఉపయోగిస్తూ రాసిన ప్లకార్డు

దీనిని తొలితరం వాణిజ్యపరంగా విజయవంతమైన టైపురైటరు యొక్క కీబోర్డ్ లో కలపలేదు, కానీ కనీసంగా ఒక 1889 నమూనా[1] ఉంది, తరువాత 1900 లో "అండర్వుడ్ నంబర్ 5" నుండి అండర్వుడ్ టైపురైటర్ నమూనాలలో చాలా విజయవంతమైనాయి.

దీనిని ఇప్పుడు విశ్వవ్యాప్తంగా కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ లపై చేర్చారు. కంప్యూటర్ కీబోర్డులో ఈ గుర్తును టైపు చేయడానికి షిఫ్టు కీ ని నొక్కిపట్టుకొని 2 నొక్కుతారు. (Shift+2 = @) ఈ గుర్తును ఎక్కువగా ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ అడ్రస్సులలో ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు example@gmail.com

మూలాలుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఎట్_సైన్&oldid=3264504" నుండి వెలికితీశారు