కంప్యూటర్ కీబోర్డ్

కంప్యూటర్లలో ఇన్పుట్ టెక్ట్స్కు ఉపయోగించే బటన్లు లేదా కీల అమరికను కలిగి ఉన్న పరికరం

కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ ఒక ముఖ్యమైన పరికరం, ఇది ఒక వ్యక్తి ఎంటర్ చేసే అక్షరాల వంటి చిహ్నాలను, సంఖ్యలను కంప్యూటర్ లోకి అనుమతిస్తుంది. ఇది చాలా కంప్యూటర్లలో ప్రధాన ఇన్పుట్ పరికరం. కీబోర్డులు వివిధ రకాలు ఉన్నాయి. క్వర్టీ నమూనా అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందింది, ఇది టైప్రైటర్ కీబోర్డు ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఈ క్వర్టీ డిజైన్ అక్షరాలను అత్యంత తరచుగా ఉపయోగించుకునేలా తయారు చేశారు, ఇది యాంత్రక టైప్రైటర్ లేదా టైప్ సెట్టింగ్ యంత్రంలా జామ్ కాదు. ఇప్పుడు టైప్రైటర్లు ఎక్కువ లేవు కానీ ఈ డిజైన్ కొనసాగుతుంది, ఎందుకంటే ప్రజలు ఈ డిజైన్ ఉపయోగిస్తున్నారు. సమర్థతా కీబోర్డ్ ను ప్రజలు సులభంగా ఉపయోగించుకునే విధంగా వారి చేతులకు ఎక్కువ శ్రమ కలుగకుండా ఉండేలా తయారు చేస్తారు.

యు.ఎస్. లేఅవుట్ లో ఒక క్వర్టీ కంప్యూటర్ కీబోర్డ్.
కంట్రోల్, విండోస్,, అల్ట్ కీలు ముఖ్యమైన సవరించే  కీలుగా ఉన్నాయి.