మేనక విశ్వామిత్రులు: రాజా రవి వర్మ చిత్రం.

మేనక ఇంద్రుని సభలోని అప్సరసలలో ఒకరు. విశ్వామిత్రుడు మరియు మేనకకు జన్మించిన కుమార్తయే శకుంతల.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మేనక&oldid=2182819" నుండి వెలికితీశారు