కన్వాల్వులస్

కన్వాల్వులస్ ('Convolvulus; /[unsupported input]kənˈvɒlvjuːləs/)[1] పుష్పించే మొక్కలలో కన్వాల్వులేసి కుటుంబానికి చెందిన ప్రజాతి.[2] Common names include bindweed and morning glory, both names shared with other closely related genera.

కన్వాల్వులస్
Convolvulus arvensis bg.jpg
bindweed
photograph: Convolvulus arvensis L.
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Genus:
కన్వాల్వులస్

Type species
Convolvulus arvensis L.
జాతులు

See text.

Mallow Bindweed (Convolvulus althaeoides)
Blue Rock Bindweed (Convolvulus sabatius)
Dwarf Morning Glory (Convolvulus tricolor)

They are annual or perennial herbaceous vines, bines and (a few species of) woody shrubs, growing to 0.3-3 m tall. The leaves are spirally arranged, and the flowers trumpet-shaped, mostly white or pink, but blue, violet, purple or yellow in some species.


కొన్ని జాతులుసవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. Sunset Western Garden Book, 1995:606–607
  2. Carine, M. A. and L. Robba. (2010). Taxonomy and evolution of the Convolvulus sabatius complex (Convolvulaceae). Phytotaxa 14 1.