కన్వాల్వులేసి (Convolvulaceae) పుష్పించే మొక్కలలో ద్విదళబీజాలకు చెందిన కుటుంబం.

కన్వాల్వులేసి
Ipomoea imperati
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
కన్వాల్వులేసి
Type genus
కన్వాల్వులస్
ప్రజాతులు

See text

ప్రజాతులు మార్చు

Tribe Aniseieae
Tribe Cardiochlamyeae
Tribe Convolvuleae
Tribe Cresseae
Tribe Cuscuteae
Tribe Dichondreae
Tribe Erycibeae
Tribe Humbertieae
Tribe Ipomoeeae
Tribe Jacquemontieae
Tribe Maripeae
Tribe Merremieae
Not placed in tribe

మూలాలు మార్చు

 1. "Genera of Convolvulaceae tribe Aniseieae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 2. "Genera of Convolvulaceae tribe Cardiochlamyeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 3. "Genera of Convolvulaceae tribe Convolvuleae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 4. "Genera of Convolvulaceae tribe Cresseae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 5. "Genera of Convolvulaceae tribe Cuscuteae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 6. "Genera of Convolvulaceae tribe Dichondreae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 7. "Genera of Convolvulaceae tribe Erycibeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 8. "Genera of Convolvulaceae tribe Humbertieae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 9. "Genera of Convolvulaceae tribe Ipomoeeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 10. "Genera of Convolvulaceae tribe Jacquemontieae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 11. "Genera of Convolvulaceae tribe Maripeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.
 12. "Genera of Convolvulaceae tribe Merremieae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2009-04-13.