కాంతారావు పేరులో కొన్ని వ్యాసాలున్నాయి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కాంతారావు&oldid=2921528" నుండి వెలికితీశారు