కార్తీక శుద్ధ విదియ

పంచాంగ విశేషాలు
హిందూ కాలగణన
తెలుగు సంవత్సరాలు
తెలుగు నెలలు
ఋతువులు

కార్తీక శుద్ధ విదియ లేదా కార్తీక శుద్ధ ద్వితీయ అనగా కార్తీక మాసములో శుక్ల పక్షములో విదియ తిథి కలిగిన రెండవ రోజు.

సంఘటనలు మార్చు

2007

జననాలు మార్చు

మరణాలు మార్చు

2007

పండుగలు, జాతీయ దినాలు మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు