గండికోట (అయోమయ నివృత్తి)

గండికోట ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైఎస్ఆర్ జిల్లా జమ్మలమడుగు తాలూకాలో పెన్నా నది ఒడ్డున గల ఒక చిన్న గ్రామం.గండికోట తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.