గడ్డి చేమంతి (Tridax procumbens) ఒక చిన్న మొక్క. ఇది విస్తృతంగా పెరిగే ఔషధ మొక్క. దీన్ని తెలంగాణలో నల్లారం అని అంటారు. సాధారణంగా కలుపుమొక్కగా భావిస్తారు. ఇది చెండ్లల్ల ఒడ్ల మీద ఉంటది.

గడ్డి చేమంతి
Erva-de-touro 1.jpg
Scientific classification
Kingdom
(unranked)
(unranked)
(unranked)
Order
Family
Tribe
Genus
Species
T. procumbens
Binomial name
Tridax procumbens
Flower in Hyderabad, India.

లక్షణాలుసవరించు

  • గరుకు కేశాలతో ఉద్వక్ర నిర్మాణంలో పెరిగే గుల్మం.
  • అండాకారం లేదా భల్లాకారంలో ఉన్న అభిముఖ సరళ పత్రాలు.
  • అగ్రస్థ భిన్న పుష్పశీర్షవద్విన్యాసంలో అమరిన పసుపురంగు పుష్పాలు.
  • తెలుపు రంగు దీర్ఘకాలిక కేశగుచ్ఛంతో ఉన్న సిప్సెలా ఫలం.

ఉపయోగాలుసవరించు

దీన్ని పాఠశాలల్లో పలక తూడ్సుటనికి వాడుతరు. అందుకే దీన్ని పలక గడ్డి అని కూడ అంటరు.

దెబ్బలను తగ్గించేందుకు ఇది మంచి ఔషధంగా ఉపయోగపడుతుంది.