గురజాడ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

గ్రామాలు మార్చు

గురజాడ, కృష్ణా జిల్లా లోని గ్రామం.

ఇంటి పేరు మార్చు

గురజాడ తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు. వారిలో కొందరు ప్రముఖులు:

ఇతరములు మార్చు