చర్చ:కృష్ణా జిల్లా

తాజా వ్యాఖ్య: పర్యాటక స్థలాల వివరాలు టాపిక్‌లో 11 సంవత్సరాల క్రితం. రాసినది: Nrgullapalli
వికిప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
ఈ వ్యాసాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలు అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


పర్యాటక స్థలాల వివరాలు

మార్చు

జిల్లాలో పర్యాటక స్థలాల వివరాలు చేర్చండి. --అర్జున (చర్చ) 07:17, 4 మార్చి 2012 (UTC)Reply

పేర్లున్నాయి కాని వాటి గురించి ఒక చిన్న పేరా రాస్తే బాగుంటుంది. --అర్జున (చర్చ) 11:17, 25 మార్చి 2012 (UTC)Reply
తప్పకుండా చేర్చు(తాను)దాము. --జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ (చర్చ) 12:42, 25 మార్చి 2012 (UTC)Reply
ఇక్కడ నుండీ ఎంఎల్యేల పట్టిక పూర్తి చేయాలి. ఎమెల్యేల జాబితా Nrgullapalli (చర్చ) 07:52, 24 మార్చి 2013 (UTC)Reply
Return to "కృష్ణా జిల్లా" page.