వికీప్రాజెక్టు హిందూమతం ఈ వ్యాసాన్ని వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


జంధ్యం శీర్షిక ను జంద్యం అని మార్చాలేమో ----కంపశాస్త్రి 21:40, 15 ఆగష్టు 2007 (UTC)

కొన్ని చోట్ల జంజం అని వ్రాయడం చూశాను అది కూడా సరే అంటారా... తరలింపు కొడితే సరి పోతుందా లేక పూర్తిగా తుడిచి వేయాలా జంధ్యం అనే పేజిని తెలుపగలరు--మాటలబాబు 21:43, 15 ఆగష్టు 2007 (UTC)
ఒక వేళ ఇప్పుడున్నది అచ్చుతప్పైనా, తరలింపు చెయ్యండి సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి తరచూ జరిగే అచ్చుతప్పులు ఎవరైనా చేసినా, సరైన పేజీకి చేరుకునే అవకాశము కల్పిస్తుంది --వైజాసత్య 21:48, 15 ఆగష్టు 2007 (UTC)
జంజం అంటే యుద్ధం (చెయ్యడం) అని అర్థం. యజ్ఞోపవీతానికి పర్యాయపదాలు: జందెము, జందియము, జంద్యము. ఇప్పుడు మీరు నిర్ణయించండి. -- --74.132.25.168 22:02, 15 ఆగష్టు 2007 (UTC)
పైన వ్రాసిన వ్యాఖ్య నాదే. లాగిన్ అవకపోవడంవల్ల సంతకం లో పొరపాటు జరిగింది.-- --కంపశాస్త్రి 22:07, 15 ఆగష్టు 2007 (UTC)
Return to "జంద్యము" page.