చర్చ:తెలుగుదేశం పార్టీ


Election box metadata

మార్చు

This article contains some sub-pages that hold metadata about this subject. This metadata is used by the Election box templates to display the color of the party and its name in Election candidate and results tables.

These links provide easy access to this meta data:


  ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు చూడండి)
 
ఈ వ్యాసాన్ని భారతదేశ రాజకీయాలు అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.
 
ఈ వ్యాసాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


Return to "తెలుగుదేశం పార్టీ" page.