చర్చ:పరీక్షిత్తు

పరీక్షిత్తు వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2008 సంవత్సరం, 34 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


మెర్జ్ మార్చు

పరీక్షిత్తు, పరిక్షిత్తు అను వ్యాసాలు రెండూ ఒకే విషయము గురించి కావున, ఎక్కువ ప్రామాణికమైన పేరుగల వ్యాసములో రెండు వ్యాసాల విషయమూ జతపరిచి, రెండవ పేరును దారిమార్పు పేజీగా చేయవలెనని ప్రతిపాదిస్తున్నాను. పరీక్షిత్తు అనే పేరే ప్రామాణికమైనది అని కూడా భావిస్తున్నాను. అంగీకారము కానిచో ఈ క్రింద తెలుపగలరు. --Gurubrahma 18:10, 29 డిసెంబర్ 2008 (UTC)

ఈ ప్రతిపాదన నాకు సమ్మతమే. __మాకినేని ప్రదీపు (+/-మా) 19:51, 29 డిసెంబర్ 2008 (UTC)
  ఈ వ్యాసాన్ని వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


Return to "పరీక్షిత్తు" page.