చర్చ:బి.ఎస్.రాములు

తాజా వ్యాఖ్య: 11 సంవత్సరాల క్రితం. రాసినది: Kvr.lohith
వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులు ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో తెలుగు ప్రముఖులకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మంచిఅయ్యేది ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మంచివ్యాసం అవ్వగలిగే-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


వికిప్రాజెక్టు తెలంగాణ ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలంగాణలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో తెలంగాణకు సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


బి.ఎస్.రాములు గూర్చి ఆయన గూర్చి పొగడ్తలే ఉన్నవి కానీ ఆయన ఎవరో ఎచ్చటివారో ఏమీ తెలియజేయలేదు. అందువలన ఈ వ్యాసం తొలగిస్తే మంచిది.-- కె.వెంకటరమణ చర్చ 09:32, 26 ఏప్రిల్ 2013 (UTC)Reply

ఈ వ్యాసం విస్తరించాను. దీనిని తొలగించవలసిన అవసరం లేదు.---- కె.వెంకటరమణ చర్చ 17:34, 9 సెప్టెంబర్ 2013 (UTC)
Return to "బి.ఎస్.రాములు" page.