చర్చ:బ్రహ్మంగారిమఠం

There are no discussions on this page.
వికిప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
Religious syms.png
ఈ వ్యాసాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పుణ్యక్షేత్రాలు అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.కంది మల్లయపల్లి, బ్రహ్మంగారి మఠం అనే రెండు వూర్లూ ఒక్కటేనా? లేక బ్రహ్మంగారి మఠం మండలంలో ఇది వేరే వూరా? మల్లేపల్లె, కంది మల్లయపల్లి ఒకటేనా? తెలిసినవారు స్పష్టం చేయ గలరు. బ్రహ్మంగారి మఠం (వూరు కాదు, మఠం) కంది మల్లయపల్లిలో ఉన్నదని కొన్నిచోట్ల వుంది --కాసుబాబు - (నా చర్చా పేజీ) 07:57, 25 నవంబర్ 2008 (UTC)

Return to "బ్రహ్మంగారిమఠం" page.