చర్చ:భారతదేశ నకలు హక్కుల చట్టం

Active discussions

పేరుమార్పు సూచనసవరించు

ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం చూస్తే వ్యాసం పేరును భారతదేశ నకలు హక్కుల చట్టం గా మార్చితే బాగుంటుంది. సి. చంద్ర కాంత రావు- చర్చ 20:00, 25 అక్టోబర్ 2013 (UTC)

  • మంచిసలహా. అలానే మారుస్తాను --అర్జున (చర్చ) 03:43, 26 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
Return to "భారతదేశ నకలు హక్కుల చట్టం" page.