వికిప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
ఈ వ్యాసాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పుణ్యక్షేత్రాలు అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


సోమా రామము మార్చు

భీమారామం దేవాలయంను ఆంగ్ల వికిలో Somaramaఅనే శీర్షికతో వున్నది,పలు వెబ్ సైట్లలలో కూడా సోమారామం అనివున్నది.కావున తెలుగు శీర్షికను సోమరామం గా మార్చిన ఆంగ్ల వికికి మెటలింకు ఇవ్వవచ్చును. లేదు భీమారామము వ్యాసాన్ని పేరు మార్చకుండ లింకు ఇచ్చిన అభ్యంతరం వుండదనిన అలాగే చేస్తాను. అంగ్లవికిలో వ్యాసాన్ని విస్తరించినట్లే తెలుగులో విస్తరించగలను. పాలగిరి (చర్చ) 13:01, 4 నవంబర్ 2013 (UTC)

తెలుగులో ఎక్కువగా వాడబడుతున్న పేరుని ప్రధానపేరుగా వేరే పేర్లను దారిమార్పు పేర్లుగా చేస్తే మంచిది. అంతర్వికీలింకులు తెలుగులో ఏ పేరు వున్నా సరిపోలిన ఆంగ్ల వ్యాసంతో చేర్చవచ్చు. --అర్జున (చర్చ) 03:47, 5 నవంబర్ 2013 (UTC)
Return to "భీమారామం" page.