వైరస్ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2007 సంవత్సరం, 46 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia
వికీప్రాజెక్టు జీవ శాస్త్రము ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు జీవ శాస్త్రములో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో జీవ శాస్త్రానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మంచిఅయ్యేది ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మంచివ్యాసం అవ్వగలిగే-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


వైరస్ వ్యాసంలో చేయవలసిన పనులు:

మార్చు - చరిత్ర - వీక్షించు - తాజా
  • ఈ వ్యాసాన్ని విశేష వ్యాసముగా తయారు చేయాలి

ఈ వారం వ్యాసం

మార్చు

వ్యాసం యొక్క ఈ వెర్షనును ఈ వారం వ్యాసంగా పంపించాను. __మాకినేని ప్రదీపు (+/-మా) 04:13, 12 నవంబర్ 2007 (UTC)

ఏంటంటే వర్సస్ ఏమిటంటే

మార్చు

రెంటిలో ఏది కరక్టు? ఏంటంటే వర్సస్ ఏమిటంటే రెండూ కరక్టు అయితే వ్యాస రచయిత తొలిసారి ఉపయోగించినది ఉంచడము భావ్యము. ఒకటే కరక్టు అయితే ఇలాంటివి అన్నీ ఓ పేజీలో ఉంచితే భవిష్యత్తులో వ్యాసాలు వ్రాసేవారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. Chavakiran 09:51, 13 నవంబర్ 2007 (UTC)

Return to "వైరస్" page.