చర్చ:శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా/వ్యాఖ్యానాలు

అంశాన్ని చేర్చండి
Active discussions

సమీక్షసవరించు

  1. జిల్లా చరిత్ర పేజీని విస్తరించి, జిల్లా పేజీలో క్లుప్తంగా రాయాలి.
  2. ప్రముఖ వ్యక్తులు చాలా విస్తారంగా ఎక్కువ శీర్షికలలో వుంది. దీనిని క్లుప్తీకరించాలి.
  3. విద్య ను విస్తరించాలి

--అర్జున (చర్చ) 09:50, 27 జూన్ 2012 (UTC)

Return to "శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా/వ్యాఖ్యానాలు" page.