చర్చ:సుదర్శన శతకం

అంశాన్ని చేర్చండి
There are no discussions on this page.

దయచెసి తొలగించకండి. సమయం దొరుకినప్పుడల్లా కొన్ని చొప్పున పూర్తి చేయగలను. పూర్తి శతకమ్ నా వద్ద ఉంది -ఎస్సారెమ్మే

Rajasekhar1961 గారు పూర్తి కాకుండానే ఎందుకు మీరు అమెండ్ చేస్తునారు ? let me complete doing this....

నేను సమాచారాన్ని ఏమీ మార్చలేదు పద్యాలు సరిగా కనిపించేటట్లు poem మూసను మార్చాను అంతే. తప్పయితే క్షమించండి.Rajasekhar1961 (చర్చ) 09:13, 14 అక్టోబర్ 2013 (UTC)

రాజశేఖర్ గారు ! క్షమాపణలు అడిగేంత అవసరం లేదండి ! just wanted to check with you as two paragraphs lost which was just typed. its OK i ll type one more time.

Return to "సుదర్శన శతకం" page.