చింతలమోరి గ్రామం తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గం మలికిపురం మండలంలో ఉంది. ఈ గ్రామం చాలా పచ్చగా ఉంటుంది. ఈ గ్రామస్థులు మృదుభాషులు.

ప్రముఖులు

మార్చు

మూలాలు

మార్చు

]