జానకి పేరుతో కొంతమంది వ్యక్తులున్నారు
జానకి పేరుతో కొన్ని సినిమాలు
నవలలు
గ్రామాలు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=జానకి&oldid=3517823" నుండి వెలికితీశారు