సీతాదేవి శ్రీరాముని ధర్మపత్ని సీత.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సీతాదేవి&oldid=2967762" నుండి వెలికితీశారు