జింక ఒక అందమైన జంతువు.

జింక
Blackbuck antelope
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
ప్రజాతులు

information about deers
Alcelaphus
Antidorcas
Antilope
Cephalophus
Connochaetes
Damaliscus
Gazella
Hippotragus
Kobus
Madoqua
Neotragus
Oreotragus
Oryx
Ourebia
Pantholops
Procapra
Sylvicapra
Taurotragus
Tragelaphus
and others

ఇవీ చూడండి

మార్చు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=జింక&oldid=3906142" నుండి వెలికితీశారు