జింజిబరేసి (లాటిన్ Zingiberaceae) ఒక మొక్కల కుటుంబం.

అల్లం కుటుంబం
Red Torch (Etlingera elatior)
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
జింజిబరేసి

Type genus
జింజిబర్
Boehm.
Subdivisions

see text

ముఖ్యమైన మొక్కలు

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
  • బి.ఆర్.సి.మూర్తి: వృక్షశాస్త్రము, శ్రీ వికాస్ పబ్లికేషన్స్, 2005.