జిరానియేలిస్

జిరానియేలిస్ (లాటిన్ Geraniales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము.

జిరానియేలిస్
GeraniumPalustre2.JPG
Geranium palustre
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
(unranked):
(unranked):
Order:
జిరానియేలిస్

Dumort., 1829

ముఖ్య లక్షణాలుసవరించు

  • పుష్పాలు పాక్షిక సౌష్టవయుతాలు.
  • ఫలదళాలు అనేకము, సంయుక్తము.
  • ప్రతి బిలములో 1-2 అండాలు, స్తంభ అండన్యాసము.
  • అండాలు ఆరోహకము లేదా లోలాకారము.
  • రేఫ్ ఉదరతలంలో ఉంటుంది.

కుటుంబాలుసవరించు