క్రమము (జీవశాస్త్రం)

(క్రమము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

క్రమము (ఆంగ్లం Order) జీవుల శాస్త్రీయ వర్గీకరణలో ఒక ర్యాంకు. ఈ వర్గీకరణలో విభాగం, కుటుంబం అనే ర్యాంకుల మధ్య క్రమము వస్తుంది. కొన్ని కుటుంబాలు కలిపి ఒక క్రమములో ఉంటాయి.

The hierarchy of scientific classification

భాషా విశేషాలుసవరించు


కొన్ని ముఖ్యమైన క్రమాలుసవరించు

 1. ఆస్టరేలిస్ (Asterales)
 2. ఎబనేలిస్ (Ebenales)
 3. ఎరికేలిస్ (Ericales)
 4. కుకుర్బిటేలిస్ (Cucurbitales)
 5. జిరానియేలిస్ (Geraniales)
 6. జింజిబరేలిస్ (Zingiberales)
 7. జెన్షియనేలిస్ (Gentianales)
 8. పైపరేలిస్ (Piperales)
 9. ఫాబేలిస్ (Fabales)
 10. బ్రాసికేలిస్ (Brassicales)
 11. మాల్వేలిస్ (Malvales)
 12. మిర్టేలిస్ (Mirtales)
 13. లామియేలిస్ (Lamiales)
 14. సపిండేలిస్ (Sapindales)
 15. సొలనేలిస్ (Solanales)

మూలాలుసవరించు

 • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.