జుమికి పువ్వు అనగా ఆంగ్లంలో Passion flower. [1]

జుమికి పువ్వులు
Passiflora 01 ies.jpg
Passiflora pardifolia was only described in 2006
Scientific classification
Kingdom
Division
Class
Subclass
(unranked)
Order
Family
Genus
పాసిఫ్లోరా

జాతులు

About 500, see text

Synonyms

Disemma Labill.

ఇవి పాసిఫ్లోరేసి (Passifloraceae) కుటుంబంలో పాసిఫ్లోరా (Passiflora) ప్రజాతికి చెందిన సుమారు 500 జాతుల పుష్పించే మొక్కలు. ఇవి ఎక్కువగా ఎగబ్రాకే మొక్కలు, కొన్ని పొదలుగా ఉంటాయి.


మూలాలుసవరించు