జేమ్స్ బాండ్ 999
(1984 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వాణీ సినీ ఆర్ట్స్
భాష తెలుగు