జొన్నలగడ్డ

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

జొన్నలగడ్డ పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితాను ఇక్కడ ఇచ్చారు.


జొన్నలగడ్డ తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.