తమిళనాడు టాకీస్

తమిళనాడు టాకీస్ ఒక దక్షిణ భారత సినీ నిర్మాణ సంస్థ. దీనికి అధిపతి సౌందరరాజన్.

తమిళనడు టాకీస్ పతాకంపై నిర్మించబడిన అదృష్టదీపుడు సినిమా పోస్టరు

ఈ సంస్థ ద్వారానే ప్రముఖ నటులు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు, కృష్ణకుమారి పరిచయమయ్యారు.

నిర్మించిన సినిమాలుసవరించు