ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

  1. ఆడుకోవయ్యా వేడుకులారాకూడి చెలియతో - పి. లీల
  2. నవ్వితే నవరత్నాలు రవ్వలురాలే జవ్వని - ఎ. ఎం. రాజా
  3. రాజా నీసేవ నేచేయ నేనుంటినో ఏమికావాలో - పి.లీల, మాధవపెద్ది
  4. తెలిరేఖలు విరిసే తూరుపు దిశఅవి మెరిసే - ఎం. ఎల్. వసంతకుమారి
  5. టిక్కుటిక్కుల నడకల పిల్లేకదా - కె.ప్రసాదరావు, ఎ.వి. సరస్వతి
  6. ఉయ్యాల ఊగెనహో మానసం ఉయ్యాల - ఎం. ఎల్. వసంతకుమారి

వనరులుసవరించు