తరగతి (జీవశాస్త్రం)

తరగతి లేదా విభాగం (ఆంగ్లం Class) అనేది జీవుల శాస్త్రీయ వర్గీకరణ పద్ధతిలో ఒక వర్గం. కొన్ని తరగతులకు చెందిన ఒకే లక్షణాలు కలిగిన జీవులను ఒక వర్గములో ఉంచుతారు.

The hierarchy of scientific classification
The hierarchy of scientific classification

ముఖ్యమైన తరగతులు సవరించు

మొక్కలు సవరించు

జంతువులు సవరించు

మూలాలు సవరించు

  • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.