తరగతి (జీవశాస్త్రం)

The hierarchy of scientific classification

తరగతి లేదా విభాగం (ఆంగ్లం Class) అనేది జీవుల శాస్త్రీయ వర్గీకరణ పద్ధతిలో ఒక వర్గం. కొన్ని తరగతులకు చెందిన ఒకే లక్షణాలు కలిగిన జీవులను ఒక వర్గములో ఉంచుతారు.

ముఖ్యమైన తరగతులుసవరించు

మొక్కలుసవరించు

జంతువులుసవరించు

మూలాలుసవరించు

  • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.