తారకాసురుడు లేదా తారకాసురా (సంస్కృతం: तारकासुर) లేదా తారకా (సంస్కృతం: तारक) ఒక శక్తివంతమైన అసురుడు, హిందూ మతము విశ్వాసంలో వజ్రానకుడు కుమారుడు. స్వర్గం కూలిపోయే చివరి అంచున ఉన్నంత వరకు తారకాసురుడు పదే పదే దేవుళ్ళను ఓడించాడు. అయినప్పటికీ ఇతను పూర్తిగా ఒక యోగి, వివాహం యొక్క ఆలోచనల నుండి పూర్తిగా దూరంగా ఉండి, తన యొక్క తీవ్రమైన తపస్సులకు, ఒక తెలివైన వరం కలిగి ఉన్నాడు. తారకాసురుడు శివుడి కుమారుడు చేతిలో మాత్రమే పూర్తిగా ఓడిపోతాడు. చివరికి, కామదేవుడు, అనగా ప్రేమ యొక్క దేవుడు, ముందుగానే శివుడు దగ్గరకు పంపబడ్డాడు, శివుని చుట్టూ ఒక అసాధారణ వసంత ఋతువును సృష్టించాడు, తన యొక్క మన్మథ బాణితో శివుని ధ్యానాన్ని భగ్నం చేశాడు. ఆ మేల్కొలుపునకు, శివుడి యొక్క మండుతున్న చూపులు కామదేవుడును బూడిదగా కాల్చివేసింది, ప్రేమలో లేని ప్రేమ ఆత్మ విశ్వం అంతటా విస్తరించింది. అయినప్పటికీ, శివ యొక్క మొదటి భార్య అయిన సతి యొక్క అవతారం ఆవాహమైన అయిన పార్వతి, ఆదిశక్తి యొక్క అవతారం ఒకేసారి శివుని అర్ధనారీశ్వర రూపంలో భాగమైనదిగా ఉంది. చివరికి వారికి కుమారుడు కార్తికేయ జన్మించాడు. రాక్షసులు అయిన తారకాసురుడు, అతని సోదరులు సింహాముఖుడు, సూరపద్మనుడు లను కార్తికేయుడు చంపాడు. చివరికి పార్వతి, కార్తికేయకు వీరు పర్వతాలుగా మారారు.

సాహిత్య సూచనలు మార్చు

కాళిదాసు విరచితమైన (సా.శ 4 వ శతాబ్దం ఎడి) ఈ పురాణ కథ కుమారసంభవము (చిన్న కార్తికేయ పుట్టినది) ద్వారా ఆధారంగా ఉంది.[1] విశ్వంలో స్నానం చేయబడిన ప్రేమ ప్రేరణ యొక్క ఇతివృత్తం వైష్ణవులు (16 వ శతాబ్దం నాటికి) ఇది వాసుదేవలో పునర్జన్మ అని నమ్మేవారు. ఇది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచించిన కవి మదన్‌బాసెర్ పార్ ( (মদনভস্মের পর)) తో కూడిన థీమ్.[2]

మూలాలు మార్చు

  1. http://www.cse.iitk.ac.in/~amit/books/kalidasa-1929-kalidaser-granthabali-v2-v2.html[permanent dead link]
  2. Prabhupada, A.C.B.S. (1972). Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead.