తీవ్రంగా అంతరించే స్థితిలో ఉన్న జాతులు

తీవ్రంగా అంతరించే స్థితిలో ఉన్న జాతులు అనేది అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సమైఖ్య (International Union for Conservation of Nature) అనే సంస్ధ ద్వారా సంరక్షణ స్ధితిలో భాగంగా వర్గికరించబడిన జాతులు. అంటే ఈ జాతులు నివాసాల నుండి కనుమరుగు అయ్యే దశకు దగ్గరగా ఉన్న జాతులు.[1] ఈ వర్గానికి చెందిన జాతులను అత్యంత ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్న జాతులుగా అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సమైఖ్య (International Union for Conservation of Nature) IUCN Red Listలో గుర్తించింది.

బెలుగా[permanent dead link] స్టర్జన్ (Huso huso)తీవ్రంగా అంతరించే స్థితిలో ఉన్న జాతులకు ఉదాహరణ

2014లో మెుత్తం 2464 రకముల జంతువులు, 2104 రకముల మెుక్కలను గుర్తించింది.1998లో ఈ సంఖ్య 854, 909గా నమెదు జరిగింది.[2]

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు

మూలాలు మార్చు

  1. "Apes extinct in a generation". BBC. 2005-09-01. Retrieved 2005-09-01.
  2. IUCN (2014). "Table 2: Changes in numbers of species in the threatened categories (CR, EN, VU) from 1996 to 2014 (IUCN Red List version 2014.2) for the major taxonomic groups on the Red List" (PDF). Retrieved 2014-08-30.