ఆవాసాల నుండి కనుమరుగైన జాతులు

(ఆవాసాలు నుండి కనుమరుగైన జాతులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఆవాసాల నుండి కనుమరుగైన జాతులు, అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సమితి (International Union for Conservation of Nature) సంరక్షణ స్ధితిలో భాగంగా వర్గీకరించిన జీవ జాతులు. ఈ జాతి జీవులు తమ సహజ ఆవాసాల్లో అంతరించి, అతి తక్కువ సంఖ్యలో ఇతర ప్రాంతాలకు గానీ, జంతుప్రదర్శన శాలలకు గానీ మాత్రమే పరిమితమైన జాతులు.[1]

అలాఅల 2002 నుండి దాని సోంత ఆవాసం నుండి కనుమరుగైనది.

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. IUCN, 2001 IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1 p.14 Last visited: 30 May 2010.