తెలంగాణ లోని మస్జిద్‌ల జాబితా

'మస్‌జిద్ అనే పదం వాడుకలో మసీదుగా మారింది.మన రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రఖ్యాత మసీదులు:

హైదరాబాద్సవరించు

ఇవీ చూడండిసవరించు