ద్రోణంరాజు చినకామేశ్వరరావు

తెలుగు సినిమా దర్శకుడు

ద్రోణంరాజు చినకామేశ్వరరావు తెలుగు సినిమా దర్శకులు. వీరు 1940-50 దశకంలో కొన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు.

బొమ్మ చేర్చాను

దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలుసవరించు

మూలాలుసవరించు