పారుపల్లి

ఇంటిపేరు

పారుపల్లి పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందువలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో ఉన్న పేజీలు:

పారుపల్లి పేరుతో ఉన్న గ్రామాలు:


పారుపల్లి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పారుపల్లి&oldid=2850684" నుండి వెలికితీశారు