పొద (ఆంగ్లం: Shrub) ఒక చిన్నరకమైన మొక్క. ఇవి వృక్షాల కన్నా చిన్నవిగా ఉంటాయి. ఇంచుమించు 5-6 మీటర్ల ఎత్తువరకు పెరుగుతాయి. సాధారణంగా వీటికి సమాన పరిమాణంలో ఉన్న చాలా కాండాలు ఉంటాయి.

పూతతో ఉన్న పొద.

ఉద్యానవనాలలో విశ్రాంతి కొరకు పొదలతో కట్టబడిన చిన్న గూడు వంటి నిర్మాణాల్ని పొదరిల్లు అంటారు.విటికి మంచి ఉదాహరణ మల్లె మొక్క (Jasmin)

పొదల జాబితా మార్చు

Those marked * can also develop into tree form.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పొద&oldid=2951438" నుండి వెలికితీశారు