సభ్యుల హక్కుల మేనేజిమెంటు

సభ్యుల సమూహాలను మేనేజి చెయ్యండి  
వాడుకరి గుంపులను చూడడంవాడుకరి Chaduvari గుంపులను చూస్తున్నారు (చర్చ | రచనలు)

సంభావిత సభ్యులు: ఆటోమాటిగ్గా నిర్ధారించబడిన వాడుకరులు

వాడుకరుల హక్కుల మార్పుల చిట్టా

  • 04:31, 10 జూలై 2023 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, Chaduvari గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు నుండి (ఏమీలేవు) కు మార్చారు (వాడుకరి అభ్యర్థన మేరకు)
  • 04:46, 11 అక్టోబరు 2021 Chaduvari చర్చ రచనలు, Chaduvari గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు, ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (ట్వింకిల్ సమస్యను సరిదిద్దేందుకు)
  • 10:02, 17 సెప్టెంబరు 2021 Chaduvari చర్చ రచనలు, Chaduvari గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 10:02, 24 సెప్టెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మీడియావికీ:Common.css మార్చేందుకు)
  • 16:41, 12 ఏప్రిల్ 2021 Chaduvari చర్చ రచనలు, Chaduvari గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 04:12, 13 ఏప్రిల్ 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 16:41, 19 ఏప్రిల్ 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు
  • 04:12, 6 ఏప్రిల్ 2021 Chaduvari చర్చ రచనలు, Chaduvari గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 04:12, 13 ఏప్రిల్ 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (ట్వింకిల్ ఇంటర్‌ఫేసును తెలుగీకరించాలి, కానీ ఆ అనుమతులున్న వారెవరూ లేరు. అంచేత..)
  • 22:59, 18 జూన్ 2020 Chaduvari చర్చ రచనలు, Chaduvari గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 22:59, 19 జూన్ 2020 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మీడియావికీ:Vector.css లో మార్పులు చెయ్యాలి. ఇంటరుఫేసు నిర్వాహకులెవరూ లేరు)
  • 12:50, 28 సెప్టెంబరు 2006 వైజాసత్య చర్చ రచనలు, Chaduvari గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని నిర్వాహకుడు నుండి నిర్వాహకుడు, అధికారి కు మార్చారు
  • 16:15, 24 ఆగస్టు 2005 వైజాసత్య చర్చ రచనలు, Chaduvari గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని మార్చారు (+sysop)