"మహర్షుల చరిత్రలు (మొదటి సంపుటము)" కూర్పుల మధ్య తేడాలు