బద్దెపురుగు

సెస్టోడా జీవులు (లాటిన్ Cestoda) ప్లాటిహెల్మింథిస్ వర్గానికి చెందినవి. సాధారణంగా వీటిని 'బద్దెపురుగులు' (Tape worms) అంటారు. ఇవి అన్నీ పరాన్న జీవులు.

Cestoda
Taenia saginata adult 5260 lores.jpg
Taenia saginata
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Cestoda
Orders

Subclass Cestodaria
Amphilinidea
Gyrocotylidea
Subclass Eucestoda
Aporidea
Caryophyllidea
Cyclophyllidea
Diphyllidea
Lecanicephalidea
Litobothridea
Nippotaeniidea
Proteocephalidea
Pseudophyllidea
Spathebothriidea
Tetraphyllidea
Trypanorhyncha

సాధారణ లక్షణాలుసవరించు

  • శరీర రక్షణ కోసం టెగ్యుమెంట్ అనే సిన్ సీషియల్ అవభాసినితో ఆవరించి ఉంటుంది.
  • శరీరం ప్రోగ్లాటిడ్స్ గా విభజన చెంది (మిధ్యాఖండీభవనం) అపరిపక్వ, పరిపక్వ గ్రీవఖండితాలను కలిగి ఉంటుంది.
  • శరీర పూర్వాంతాన్ని స్కోలెక్స్ అంటారు. దీనికి చూషకాలు, కొక్కెములు ఉంటాయి. ఇవి అతిథేయి శరీరానికి అంటిపెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి.
  • జీర్ణవ్యవస్థ లేదు.
  • ద్విలింగ జీవులు.
  • జీవితచరిత్రలో కొక్కేలు గల షట్కంటకి పిండం ఉంటుంది.
  • మిధ్యాఖండీభవనం గల జంతువులలో కొత్త ప్రోగ్లాటిడ్లు శరీర పూర్వభాగం (మెడభాగం) నుంచి ఏర్పడతాయి. (నిజ ఖండీభవనం గల జీవులలో కొత్త ఖండితాలు శరీర పరభాగం నుంచి ఏర్పడతాయి. ఉదా. వానపాము)

పరాన్న జీవులుసవరించు

మూలాలుసవరించు